Grote opkomst informatieavond Gedempte Molenwijk

Afgelopen woensdag moesten er in de zaal van het Posthuis stoelen bijgezet worden om alle belangstellenden een plek te geven. De gemeente Heerenveen organiseerde daar een informatieavond over de herinrichting Gedempte Molenwijk voor bewoners en ondernemers. Ook werkgroep Oud Heerenveen en het HIT, Heerenveens Initiatief Toegankelijkheid, waren aanwezig.

Na het Molenplein zijn de Gedempte Molenwijk en het Breedpad aan de beurt. Wethouder Siebren Siebenga: “De belangstelling was groot! Daar doen we het voor. Een van de aanwezigen vertelde mij aangenaam verrast te zijn dat er niet al een kant en klaar plan lag. Om een goed plan te maken, horen we graag van de bewoners wat ze willen. Mooi is dat zo veel bereid zijn mee te denken!”.

Korte historie

De avond begon met een korte terugblik. De herinrichting van het Molenplein en ook de plannen voor de Van Dekemalaan en Compagnonstraat werden even toegelicht. Nostalgische plaatjes van Molenwijk voor het gedempt werd kwamen ook nog voorbij. Duidelijk werd wel dat het echt tijd is ook dit stuk van Heerenveen een opknapbeurt te geven. Zeker in het verlengde van het Molenplein.

Eigen inbreng

Vervolgens gingen de aanwezigen in groepen om tafel om met elkaar te praten over groen, verlichting, parkeren en de algemene verkeerssituatie in de straat. Grote tekeningen op tafel en enkele suggesties per onderwerp stimuleerden voldoende om iedereen enthousiast aan het woord te laten. Eigenlijk waren de groepen nog lang niet uitgepraat toen het tijd werd de avond af te ronden.

En nu verder

Alle ideeën zijn verzameld en worden meegenomen in het maken van de plannen. Over een aantal maanden worden deze plannen in weer een informatieavond voorgelegd aan de bewoners. Definitieve plannen, gevolgd door aanbestedingen volgen in de tweede helft van dit jaar. De uitvoering staat gepland voor 2018.

Informatie: gemeente Heerenveen