Verkiezingsdocumenten ter inzage

Foto:

Vanaf donderdag 16 maart 2017 tot en met dinsdag 22 maart 16.00 uur kunt u in het gemeentehuis in Heerenveen langskomen om officiële documenten omtrent het verloop de Tweede Kamer verkiezingen, de telling en de verkiezingsuitslagen in te zien. U mag de documenten alleen bekijken. U mag geen foto’s of kopieën maken.

Wat voor documenten zijn het?

Alle regels over het verloop van de verkiezingen zijn vastgelegd in de kieswet. Tijdens en na afloop van de verkiezingen worden bij alle stembureaus documenten bijgehouden om te controleren of alles volgens de regels verloopt. Dat document heet een proces-verbaal.

Wat staat daar in?

Er staat in hoeveel ongeldige of blanco stemmen er waren per stembureau. U vindt er ook de uitslag per partij en per kandidaat. Tijdens de opening van de stembureaus – en dus ook bij het tellen van de stemmen – kunnen aanwezigen bezwaar maken tegen de gang van zaken. Elk stembureau schrijft deze bezwaren op in het proces-verbaal.
Als alle stemmen zijn geteld en het proces-verbaal is compleet, ondertekenen de aanwezige stembureauleden het proces-verbaal. Daarna wordt het proces-verbaal, samen met alle stembiljetten overgebracht naar het gemeentehuis. Daar wordt ook nog een document gemaakt met daarin de uitslag van de hele gemeente, per partij en per kandidaat. De proces-verbalen van elk stembureau en het document met de uitslag van de hele gemeente kunt u inzien.

Het bericht Verkiezingsdocumenten ter inzage verscheen eerst op Gemeente Heerenveen.

Bron: Gemeente