Cultuurnota gemeente Heerenveen

Foto:

Op 14 maart stelde het college van B&W van de gemeente Heerenveen de reactienota ten aanzien van de concept Cultuurnota vast. En vervolgens heeft B&W ingestemd met de definitieve Cultuurnota met de daarin verwerkte Reactienota. Op 10 april wordt de nieuwe Cultuurnota ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad. Cultuur voor…

Lees verder op: