Nieuw cultuurbeleid gemeente Heerenveen

Foto: jjw

17 januari heeft het college van B&W van de gemeente Heerenveen ingestemd met het concept voor een nieuwe cultuurnota. Iedereen met belangstelling voor cultuur in de gemeente wordt uitgenodigd op dit voorgenomen beleid te reageren. In februari wordt de conceptnota waar nodig aangepast en op 10 april ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad.

 

Wethouder Broekhuizen: “Cultuur is meer dan alleen stenen. Dit nieuwe beleid laat dat zien. Met aandacht voor grotere zichtbaarheid van culturele activiteiten, voor meer verbinding tussen professionele en amateurorganisaties. En ook door cultuureducatie te vernieuwen en verbreden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een cultureel kinderbudget; dit biedt mogelijkheden om kinderen op verschillende manieren in aanraking te laten komen met cultuur.”

 

Cultuur in Heerenveen

Cultuur is een belangrijk onderdeel van de Heerenveense samenleving. Het is een verrijking en draagt bij aan levendigheid van de plaats Heerenveen en de andere kernen. Daarnaast is cultuur ook goed voor de economie en de aantrekkelijkheid van Heerenveen voor bewoners, bezoekers en bedrijven. Cultuur is er voor iedereen in de samenleving, jong of oud, arm of rijk, voor allemaal.

 

Het verhaal van Heerenveen – Museum Heerenveen

De cultuurhistorie van Heerenveen is belangrijk en het college wil dat deze een groter publiek bereikt. Het voorstel is dat er een meer eigentijdse vorm komt voor het vertellen van ‘het verhaal van Heerenveen’. De gemeente vraagt het Museum Heerenveen voor 1 juni met een voorstel te komen om deze omslag te realiseren.

 

Museum Belvédère en Oranjewoud Festival

Het college is van plan om het Museum Belvédère en het Oranjewoud Festival structureel te steunen. De voorgestelde gemeentelijke bijdrage van € 30.000,- per jaar aan Museum Belvédère wordt gekoppeld aan een grotere bijdrage die moet komen van de provincie, gezien het (boven)regionale belang van het Museum. Voor het Oranjewoud Festival wordt € 18.000,- per jaar beschikbaar gesteld.

Persbericht van gemeente Heerenveen