Samenwerking gemeenten in Caparis neemt onverwachte wending

Foto: CC0

De gemeenten Tytsjerksteradiel, Smallingerland, Opsterland en Heerenveen zijn overvallen door het eenzijdig besluit dat Leeuwarden, Achtkarspelen en Oost-en Weststellingwerf hebben genomen over Caparis. Dit besluit houdt in dat de SW medewerkers worden gevraagd per direct ontslag te nemen bij Caparis en met ingang van 1 april 2017 in dienst te treden bij deze gemeenten.

Er was een afspraak tussen alle 8 gemeenten om eerst een concrete businesscase uit te werken voor het overnemen van het openbaar groenonderhoud en de daarbij betrokken SW medewerkers van de gemeenten Leeuwarden, Weststellingwerf, Ooststellingwerf en Achtkarspelen. De besluitvorming over dit onderwerp zou zorgvuldig plaatsvinden, nadat de financiƫle en juridische gevolgen van deze businesscase grondig zijn uitgezocht en de Ondernemingsraad (OR) zijn advies heeft kunnen uitbrengen.

Met dit besluit van de vier uittredende gemeenten wordt bovenstaand proces doorkruist zonder voorafgaand overleg.