Minister Kamp, geen risico Skoatterwâld

Begin 2015 heeft Vermillion een wijziging ingediend voor het winningsplan uit 2012. In overleg met Staatstoezicht op de Mijnen is aan TNO gevraagd de extra risico’s in kaart te brengen.

De analyses gaven als resultaat dat er geen directe reden tot zorg was door de gaswinning.