Provincie baggert Engelenfeart, Feanskieding, Hearresleat en Mûntsjerak

Vanaf 3 april baggert Jelle Bijlsma bv in opdracht van de provincie Fryslân diverse kanalen in en rondom Heerenveen. Vooral ten westen en zuiden van Heerenveen zijn de kanalen hard aan uitdieping toe, want dit is waarschijnlijk eind jaren zestig voor het laatst op grootschalige wijze gebeurd. Tijdens het baggeren worden de vaarwegen niet gestremd en is de hinder voor de scheepvaart minimaal. In de zomermaanden wordt er niet gebaggerd.

Na het baggerwerk varen schepen met een diepgang van 1,70m weer ongestoord door de Engelenfeart en het Mûntsjerak.  Schepen met een diepgang van 1,30m kunnen dan weer door de Hearresleat en de Fienskieding (van de A7 tot de Engelenfeart).

In april en mei zijn de Feanskieding (900 meter), de Hearresleat (ten zuiden van de A7, 500 meter), het Mûntsjerak (2 km) en een deel van de Engelenfeart (vanaf de Jousterbrug richting de Tjonger) aan de beurt. In de zomer zijn er geen werkzaamheden. Vanaf begin september wordt dan de rest van de Engelenfeart gebaggerd.

Van zwaar verontreinigde baggerspecie, de zogenaamde saneringsspecie, is geen sprake. Er wordt overwegend schone baggerspecie weggehaald en deze grond wordt na indroging hergebruikt.